DIRI

TM

Ditt nya digitala verktyg 

för riskhantering i en levande miljö

 

 

kunskap

ger

säkerhet

Vi hjälper ditt företag att

följa
LAGAR OCH REGLER

få tillförlitlig information om

SKYDDSUTRUSTNING

och skapa
säkerhetsrutiner som ger
KONKURRENSFÖRDELAR!

Innovativt stöd
i flera led

Innovativt stöd
i flera led

Arbetsgivare

DIRI hjälper dig som arbetsgivare med snabba riskanalyser, lagstöd och rätt skyddsutrustning.

Medarbetare

Du som medarbetare får tillförlitlig information om valda risker, rätt utrustning och olyckshantering.

Skyddsombud

DIRI stödjer ert skyddsombud med att navigera mellan risker och lagar.

Säkerhetskontrollant

Tredje part kan smidigt utföra säkerhetskontroller på plats genom QR kod, utan att störa arbetet.

Jag som utvecklar tjänsten heter Melinda och har själv arbetat inom industrin runt om i Sverige. Här upptäckte jag säkerhetsbrister som jag ville bidra till att förbättra.

Jag har arbetat inom bemanning och därför arbetat tillsammans med många olika företag, men det var oftast samma återkommande problem – jag fick sällan bra säkerhetsinformation om jag inte frågade eller ibland tjatade efter den.

 

Det har varit stunder där jag helt ovetandes har eller riskerat att andas in tungmetaller, cyanidgaser, svavelväte och annat farligt på olika anläggningar. Jag har hanterat frätande materia med vanliga handskar och arbetat med maskiner som av misstag startat.

Säkerhetsinformationen finns där men stannar i någon av leden på väg ner till mig. Det har funnits arbetsmiljöplaner, men jag har anslutit sent och inte fått se den – för den ligger i någons bil.

 

Men ibland har det tyvärr inte ens funnits tillförlitlig information att få tag i, utan vi har arbetat efter de metoder man sedan tidigare känner till och blivit lärd.

Alla har vi nog någon gång hört 

“så här har vi alltid gjort”

Jag skapar ett verktyg där vi inte bara snabbt och smidigt fyller i riskerna, vi får samtidigt den tillförlitliga information som vi behöver för att skydda arbetsgivare och medarbetare, utan långa informationskedjor.

 

Ingen ska utsätta sig för livsfara
genom att bara gå till jobbet

Problem

Säkerhetsinformation färdas genom flera led och når inte alltid utföraren - vilket leder till okunskap som senare genererar en sämre säkerhetskultur.

Även för arbetsgivaren kan alla lagar och regler ibland kännas omöjliga att sätta sig in i och tyda.

Innovation

Genom att alla använder en och samma källa, skapar vi en tillförlitlig nationell kunskap baserad på forskning och studier.

Vi får vid varje nytt arbete information om hur olika risker påverkar oss - då ökar kunskapen, och med den - en positiv säkerhetskultur.

kollektiv kunskap

När vi samverkar på alla nivåer ökar kontrollen. Att använda fler ögon på samma arbetsplats ger högre säkerhet.

Att systemet hela tiden hjälper oss att arbeta som ett team - möjliggör för en arbetare att stödja en annan, fast man inte arbetar på samma skift.

KONTAKT

DIRI är under utveckling. Om ditt företag vill använda verktyget, så har ni just nu en fantastisk chans att vara med och påverka!

0764 08 88 92

Email  Info@diri.se

© DIRI 2021. All rights reserved