Företagslogga

DIRI GÖR DET LÄTT

För det kan vara svårt..

..att göra riskanalyser och riskbedömningar!

Vi behöver riskbedöma för att medarbetare alltid ska komma hem oskadda från sin arbetsplats, men också för att fortsätta vara friska över tid, och inte drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar.

Olika system finns men ändå upplever många medarbetare i riskfyllda miljöer, så som bygg och industri att det är svårt att nås av korrekt riskinformation och att arbeta tryggt.

Det här beror på flera olika saker:


  • Systemen är inte utvecklade för att anpassas till varje unik arbetssituation.
  • Medarbetare måste ofta själv fylla i hur man skyddar sig mot risken oavsett kompetensnivå.
  • Mycket av informationen färdas muntligt och försvinner på vägen.
  • Systemen är inte tidseffektiva att använda i fält och man väljer att göra en snabb egen bedömning i huvudet istället.

 

Svårigheterna skapar en förtroendekris hos medarbetare som ofta anser att säkerhetssystem, vissa utbildningar och andra metoder inte är till för att skydda dem, utan systemen finns för att företaget ska följa lagstadgade regler och skydda verksamheten.

DIRI är utvecklad av medarbetare, för medarbetare.
Men med arbetsgivarens behov som grund.

HUR FUNGERAR APPEN?

STEG 1
SKAPA NYTT ARBETE

 

Skapa en ny arbetsorder och fyll enkelt i uppgifter kopplade till det aktuella arbetet.

Har du flera arbeten nästa vecka?

Ingen fara du kan förbereda dem här innan.

STEG 2
VÄLJ RISKKORT

 

Välj de risker som finns på platsen.
I valda riskkort kan du ta del av anpassad utrustning, olyckshantering, hälsopåverkan och mycket annat för att förbereda dig väl och arbeta säkert.

STEG 3
MEDARBETARE

 

Välj medarbetarna som ska utföra arbetet.

Om en medarbetare saknar den utbildning som krävs för dina valda risker så meddelas du om detta.

STEG 4
STÖD MED LAGEN

 

Du får en översikt på vilket arbetsgivaransvar som finns kopplade till de risker du valt.

Vill du läsa mer så guidar vi dig vidare till rätt lag och arbetsföreskrift.

STEG 5
SKICKA

 

Nu är riskanalysen klar och skickas ut till berörda personer.

Här kan medarbetare lägga till egna observerade risker, och får stöd att arbeta säkert.

STEG 6
KLART

 

ALLA som är kopplade till arbetet uppdateras ständigt vid förändring och ingen missar information.

När alla är klara markeras arbetet som färdigt och arkiveras för framtida kontroller.

 

 

MEDARBETARE

Du som medarbetare får tillförlitlig information om valda risker, rätt utrustning och olyckshantering direkt i mobilen.

ARBETSLEDARE

DIRI hjälper dig som arbetsledare med snabba riskanalyser, lagstöd och rätt skyddsutrustning.

SKYDDSOMBUD

DIRI stödjer dig som skyddsombud med att navigera mellan risker och lagar och finns alltid med som en handbok i vardagen.

FÖRETAGSLEDARE

Tack vare arkiveringen av riskanalyser kan du som företagsledare känna dig trygg inför revisioner och kontroller.

kunskap ger säkerhet

Om alla medarbetare i riskfyllda arbetsmiljöer har tillgång till tillförlitlig skyddsinformation så skapar vi en trygg grund. 

När medarbetaren vid varje nytt arbete får informationen om hur olika risker påverkar hälsan, anpassad efter sin situation

då ökar kunskapen

och med den

en positiv säkerhetskultur

TILLSAMMANS

Vi vill utvecklas tillsammans med dig!

Var ett företag med säkerhet i fokus och skapa attraktiva möjligheter för medarbetare, upphandlingar och rekryteringar.

Kunskap ger säkerhet – och DIRI ger er kunskapen.

DIRI

Vår vision är att varje individ i riskfyllda arbetsmiljöer, på ett enkelt sätt, alltid ska ha tillgång till stöd och pålitlig säkerhetsinformation!

Kontakt