Företagslogga

DIRI

DIRI Safety Solutions

en trygg arbetsmiljö för alla

Modern riskhantering med

 

Information om SKYDDSUTRUSTNING

snabb tillgång till LAGAR OCH REGLER

och säkerhetsrutiner som ger KONKURRENSFÖRDELAR

Information om SKYDDSUTRUSTNING

snabb tillgång till LAGAR OCH REGLER

och säkerhetsrutiner som ger

KONKURRENSFÖRDELAR

STÖD GENOM ALLA LED

MEDARBETARE

Du som medarbetare får tillförlitlig information om valda risker, rätt utrustning och olyckshantering direkt i mobilen.

ARBETSLEDARE

DIRI hjälper dig som arbetsledare med snabba riskanalyser, lagstöd och rätt skyddsutrustning.

SKYDDSOMBUD

DIRI stödjer dig som skyddsombud med att navigera mellan risker och lagar och finns alltid med som en handbok i vardagen.

FÖRETAGSLEDARE

Tack vare arkiveringen av riskanalyser kan du som företagsledare känna dig trygg inför revisioner och kontroller.

alltid anpassad
till din miljö

Med appen har du alltid tillgång till information om exakt de risker du möter just nu!

Vid varje vald risk får du information om hur risken kan påverka dig. Då ökar kunskapen, och med den – en positiv säkerhetskultur.

Genom att alla använder en och samma källa, så skapas en tillförlitlig nationell kunskap baserad på verifierad säkerhetsinformation – och då räddar vi liv!

Vad tycker andra?

5/5
" Verktyget är användarvänligt och passar även för medmänniskor med funktionsvariationer. "
Fackförbund
5/5
" Vår generella kunskap om risker skulle absolut höjas med hjälp av det här arbetsverktyget "
skyddsombud
5/5
"Det är skönt att ha skyddsinformationen på ett ställe, det sparar en massa tid."
medarbetare

Det ska vara enkelt
att göra rätt - använd DIRI

Din riskanalys i mobilen

DIRI

Vår vision är att varje individ i riskfyllda arbetsmiljöer, på ett enkelt sätt, alltid ska ha tillgång till stöd och pålitlig säkerhetsinformation!

Kontakt